"Stockholm är en snösockrad tavla i guldram"

Vintern var konstig, men våren är normal. Sol och fågelkvitter ena dagen, snöstorm andra. Storm kanske är att ta i, men det snöade när jag gick till jobbet i morse och jag kom att tänka på ”Snöstorm över Stockholm”, en fem minuter lång film från 1934 som delades i någon av de Stockholmsnostalgiska grupperna på Facebook för några veckor sedan. Är väldigt förtjust i sådan vardagsdokumentation. Klicka på bilden och dimp ner mitt i 30-talet (via Filmarkivet)!

MCCCXXXVIII Den förlorade melodien

Screen Shot 2013-11-04 at 9.03.19 AM.png
Filmtips från Filmarkivet: Den förlorade melodien från 1957, 13 minuter.

Det trivsamma Stockholm förlorar sin charm när trafiken blir för tät och invånarna för stressade, då de är fast i bilkö eller står och väntar på bussen. Trafikköerna gör att körhastigheten i innerstaden blir alldeles för låg på morgnar och eftermiddagar. Lösningen är att så många som möjligt lämnar bilen hemma under rusningstiderna och väljer kollektivtrafik, som den förträffliga nya tunnelbanan, där många får plats på varje tåg, och att tunnelbanan byggs ut.

Rösten som berättar allt detta medan vyer över framför allt Stockholm, men också några andra städer, spelas upp tillhör Torsten Lilliecrona, mest känd som Melker i Saltkråkan.