CCCXXXIX Direkt-artikeln – redigerad och illustrerad


Nu har jag fått se den i redigerat skick – artikeln i EFK:s tidning Direkt om hur två församlingar i Stockholm och en i Malmö planterat nya församlingar. Jag är hemskt glad över att jag fick uppdraget att skriva den och därmed anledning att lära mig mer om ämnet genom att intervjua flera pastorer.

Visserligen görs det alltid små justeringar i texten som man som självgod skribent blir missnöjd med, men på det hela taget ser det bra ut. Läs och inspireras av tre församlingars engagemang och Guds verk!

CCC Finns Gud, ja eller nej?

Sitter nu med ett antal fullklottrade ark efter tre intervjuer. Det började med telefonintervjun med Daniel Norburg i Immanuelskyrkan i Malmö förra veckan, sedan mötet med Martin Wärnelid och Charlotta Aginger i Elimkyrkan i tisdags och med John van Dinther på New Life i går. Alla borde få chansen att intervjua engagerade pastorer. Man får hopp om livet, mänskligheten och framtiden.

Ämnet var församlingsplantering, hur församlingar startar församlingar, och anteckningarna ska kokas ner till en artikel till EFK:s tidning Direkt.

Efter några höga vågor av hån mot troende kristna i sociala och övriga medier, både efter terrorn i Norge och under Pride, blev intervjuerna en stärkande påminnelse om vad allt egentligen handlar om. Erfarenheter, åsikter och tolkningar skiftar hos alla människor genom livet och genom tiderna, men det finns bara en enda avgörande fråga. Den här guden som vill frälsa alla människor och älskar alla barnen – finns han (hon, den, det)? Den som med säkerhet kan säga nej har förstås skäl att utmana, för att inte säga motarbeta, kyrkan och dess budskap. Den som inte med säkerhet kan säga nej utan är öppen för möjligheten har enorma skäl att undersöka saken och ta reda på vad den guden i så fall har för agenda.

Vi som har gjort våra egna erfarenheter av Gud vet vad vi skulle ha att vinna genom att förneka och skjuta undan vår tro. Anseende. Status. Det är inte attraktivt att vara kristen i Sverige. Som troende ger man en bild av sig själv som duperad och irrationell.

Men hur irrationellt är det inte att förneka faktum? De personer jag träffade, med egna erfarenheter av Gud, inte bara hans existens utan hans kärlek, omsorg och makt att förvandla liv, har förstått att de inte kan ägna sig åt något mer rationellt än att presentera Gud för personer som inte känner honom. Därför skapas nya församlingar, större och mindre grupper med olika karaktär, där människor som upptäckt Gud, för länge sedan eller alldeles nyss, kan mötas och känna sig hemma.

Stort motstånd och hårt klimat förändrar inte faktum.