MDCXCII Storsamling med volontärerna

IMG_7381

Volontärträff i kväll, den tredje så kallade ”storsamlingen”, för oss som är engagerade i ”lunch i gemenskap”, ”jul i gemenskap” och andra satsningar som vänder sig till hemlösa och andra utsatta personer. En och annan var nog där i egenskap av just volontär, alltså privatperson som regelbundet eller då och då är med och serverar mat och liknande, men de flesta hade nog någon ansvarsroll eller samordnande funktion, vissa av oss ideellt – som vi från Korskyrkan – och andra som anställda i olika kyrkor och organisationer.

På de tidigare storsamlingarna har vi fått lite extra kött på benen genom att lyssna på personer som jobbar med sociala frågor på olika sätt, medan den här gången var ett tillfälle att diskutera ideologi – hur och varför hjälper vi, vad kan vi inte hjälpa till med, hur påverkar det oss själva, vilka mål vill vi uppnå? Också intressant. Vår lilla ledargrupp för Korskyrkans luncher har pratat mycket om vad vi står för i det här sammanhanget, och en sak vet vi – ett besök på en lunch är självklart villkorslöst, men fysisk hunger är bara ett av många behov hos våra gäster. Den som vill ska alltid kunna hitta någon som kan hjälpa och stötta på det andliga planet. Annars vore vi inte en kyrka.

I informationen som gått ut stod att vi skulle träffas i Maria Magdalena kyrka och så en adress. Det var inte bara jag som gick till själva kyrkan (dit jag för övrigt kom tidigt och kollade kändisgravar), och det tog en bra stund för oss att med flera personers hjälp hitta fram till församlingshemmet. Vilka lokaler! Jag gillar när kyrkorna i stan visar sig ha lite resurser till sina verksamheter.

IMG_7380

Magnus Helmner började och slutade med gitarren.