MCMXXVII Rådhuset söderifrån

Rådhuset passerar jag dagligen. Ofta på lite avstånd, men ändå, vädersträcken varierar, så jag bör ha sett det från alla håll hundratals gånger. Trots det vet jag inte riktigt hur det ser ut, inte i detalj. Den här ingången, till exempel, vet jag inte ens om jag hade hade förstått vilket hus den tillhör om det inte var jag själv som tog bilden i kväll.