MMCCCLXXXIII Shakespeare-höst

Någon som har missat Shakespeare-jubileet? Det är i år 400 år sedan han dog. Vi på Sture bibliotek, som ju egentligen specialiserar oss på ny litteratur, har tillåtit oss att gå in i en klassikerfas – efter Söderberg-vår blir det Shakespeare-höst. Men det blir inte bara gammal litteratur av Shakespeare, utan också ny litteratur inspirerad av densamma. I projektet Hogarth Shakespeare skriver alla möjliga välkända författare romaner baserade på Shakespeare-dramer och ett par av romanerna (långt ifrån alla har ännu publicerats) kommer vi att ha läsecirklar om. Är inte det här en spännande lineup, så säg?

Screen Shot 2016-06-12 at 23.51.17 PM